poengsum: ⭐⭐⭐⭐⭐ (4,4/5) | GRATIS FRAKT.

Vi vil gjerne hjelpe deg

Kundeservice

Åpningstider Kundeservice

Vår støtteavdeling er tilgjengelig 24 timer i døgnet på support@nutrifoodz.co Telefonstøtte er tilgjengelig på +31208946383. Det er mulig å ringe mandag og onsdag fra 10:00 - 12:00. Chatstøtte er tilgjengelig på nettstedet vårt: https://shop.nutrifoodz.co/

Betalingsmetoder

Hos Nutrifoodz kan du betale med høyeste sikkerhetsstandard. Betalinger kan gjøres via Apple Pay, Kredittkort, Paypal og Google Pay.

Frakt- og returkostnader

Bestillinger behandles og sendes fra mandag til fredag. Bestillinger behandles hver virkedag. Etter at vi har sendt pakken, leveres den vanligvis innen 2 virkedager.

Hvis du har spørsmål om bestillingen din, kan du alltid kontakte vår kundeservice. Vi kan da sjekke statusen til pakken din for deg.

Fraktkostnader

Vi sender dine bestillinger helt gratis.

Returkostnader

Sender du en pakke tilbake, er du ansvarlig for returkostnadene.

Nutrifoodz returadresse Nederland: Postboks 3032 1270EA Huizen Nederland

Nutrifoodz returadresse Belgia: Delften 23 - Enhet 6 2390 Malle Belgia

Generelle vilkår og betingelser og personvern

Artikkel 1 - Definisjoner I disse vilkårene og betingelsene skal følgende begreper ha følgende betydning:

 1. Utsettelsesperiode: Perioden forbrukeren kan benytte seg av sin angrerett innenfor;
 2. 2. Forbruker: den fysiske personen som ikke handler i utøvelse av et yrke eller virksomhet og som inngår en fjernkontrakt med gründeren;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. 4. Transaksjon med forlenget varighet: en ekstern avtale knyttet til en serie produkter og/eller tjenester, hvor forpliktelsen til å levere og/eller kjøpe er spredt over en tidsperiode;
 5. Holdbar databærer: alle midler som gjør det mulig for forbrukeren eller entreprenøren å lagre informasjon som er adressert til ham personlig, på en måte som muliggjør fremtidig konsultasjon og uendret reproduksjon av den lagrede informasjonen;
 6. Angrerett: muligheten for forbrukeren til å frafalle fjernavtalen innen angrefristen;
 7. Entreprenør: den fysiske eller juridiske personen som tilbyr produkter og/eller tjenester til forbrukere på avstand;
 8. Avstandsavtale: en avtale hvor det alene benyttes en eller flere teknikker for fjernkommunikasjon innenfor rammen av et system organisert av entreprenøren for fjernsalg av produkter og/eller tjenester, frem til og med det tidspunkt avtalen inngås ;
 9. Teknikk for fjernkommunikasjon: midler som kan brukes for å inngå avtale, uten at forbruker og næringsdrivende er sammen i samme rom samtidig;

Artikkel 2 - Entreprenørens identitet

Nutrifoodz

Postboks 3032

1270 EA Huizen

Nederland

support@nutrifoodz.co

KVK: 65874366

MVA: NL856298372B01

Vennligst merk! Dette er ikke en besøksadresse og ikke en returadresse.

Artikkel 3 - Anvendelse

 1. Disse generelle vilkårene og betingelsene gjelder for ethvert tilbud gitt av næringsdrivende og for enhver avstandsavtale som inngås mellom næringsdrivende og forbruker.
 2. Før fjernavtalen inngås, vil teksten til disse generelle betingelsene gjøres tilgjengelig for forbrukeren. Dersom dette ikke er rimelig mulig, skal det før inngåelse av fjernsalgsavtalen opplyses om at de generelle vilkårene kan inspiseres hos entreprenøren og at de vil bli sendt til forbrukeren gratis så snart som mulig, kl. forbrukerens forespørsel.
 3. Dersom fjernavtalen inngås elektronisk, vil teksten til disse generelle vilkårene, i motsetning til forrige ledd, og før fjernavtalen inngås, gjøres tilgjengelig for forbrukeren i elektronisk form på en slik måte at forbrukeren kan lagre dem enkelt på en holdbar databærer. Dersom dette med rimelighet ikke er mulig, skal det før avtalen om fjernavstand inngås angis hvor de generelle vilkårene kan leses elektronisk og at de vil bli sendt til forbrukeren elektronisk på dennes anmodning.
 4. Dersom spesifikke produkt- eller tjenestevilkår gjelder i tillegg til disse generelle betingelsene, gjelder andre og tredje ledd tilsvarende, og forbrukeren kan alltid stole på den gjeldende bestemmelse som er mest fordelaktig for ham ved motstridende generelle betingelser.
 5. "Personopplysningene og/eller selskapsopplysningene som behandles av Nutrifoodz i løpet av sin virksomhet brukes (også) av den eller av tredjeparter som kravene er tildelt (overført) for eller i:

(a) risikoanalyser

 1. b) forebygging, oppdagelse og undertrykkelse av svindel eller uregelmessigheter».

Artikkel 4 - Tilbudet

 1. Dersom et tilbud har begrenset gyldighetstid eller er gitt vilkår, skal dette uttrykkelig fremgå av tilbudet.
 2. Tilbudet inneholder en fullstendig og nøyaktig beskrivelse av produktene og/eller tjenestene som tilbys.
 3. Hvert tilbud inneholder slik informasjon at det er klart for forbrukeren hvilke rettigheter og plikter som er knyttet til å akseptere tilbudet. Dette gjelder spesielt:

- prisen inkludert skatter;

- mulige kostnader ved levering;

- måten avtalen vil komme i stand på og hvilke handlinger som kreves for dette;

- hvorvidt angreretten gjelder eller ikke;

- betalingsmåten, leveringen og gjennomføringen av avtalen;

- perioden for å akseptere tilbudet, eller perioden der gründeren garanterer prisen;

- størrelsen på tariffen for fjernkommunikasjon dersom kostnadene ved bruk av teknikken for fjernkommunikasjon beregnes på et annet grunnlag enn vanlig grunntakst for kommunikasjonsmidlene som benyttes;

- måten forbrukeren kan, før avtaleinngåelsen, verifisere detaljene gitt av ham i forbindelse med kontrakten og, om ønskelig, korrigere dem;

- minimumsvarigheten av fjernkontrakten i tilfelle en forlenget transaksjon.

Artikkel 5 - Avtalen

 1. Avtalen trer i stand, med forbehold om det som er fastsatt i punkt 4, i det øyeblikk forbrukeren aksepterer tilbudet og vilkårene derved er oppfylt.
 2. Hvis forbrukeren har akseptert tilbudet elektronisk, vil gründeren umiddelbart bekrefte mottak av elektronisk aksept av tilbudet. Så lenge mottak av denne aksepten ikke er bekreftet av gründeren, kan forbrukeren oppløse avtalen.
 3. Hvis avtalen opprettes elektronisk, vil gründeren iverksette passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte elektronisk overføring av data, og han vil sørge for et trygt nettmiljø. Hvis forbrukeren er i stand til å betale elektronisk, vil gründeren følge passende sikkerhetstiltak.
 4. Entreprenøren kan - innenfor juridiske rammer - innhente informasjon om forbrukerens evne til å oppfylle sine betalingsforpliktelser, samt om alle de fakta og faktorer som er viktige for en ansvarlig inngåelse av fjernavtalen. Hvis entreprenøren på grunnlag av denne undersøkelsen har god grunn til ikke å inngå avtalen, har han rett til å avslå en bestilling eller forespørsel mens han oppgir grunner, eller til å knytte spesielle vilkår til gjennomføringen.
 5. Entreprenøren vil, sammen med produktet eller tjenesten, sende forbrukeren følgende informasjon skriftlig eller på en slik måte at forbrukeren kan lagre den på en tilgjengelig måte på en holdbar databærer:

- Besøksadressen til entreprenørens virksomhet der forbrukeren kan sende inn klager;

- betingelsene for og måten forbrukeren kan utøve angreretten på, eller en klar uttalelse om utelukkelse av angreretten;

- informasjonen om garantier og eksisterende service etter kjøp;

- dataene inkludert i artikkel 4, nr. 3 i disse vilkårene, med mindre næringsdrivende allerede har gitt forbrukeren disse før avtaleinngåelsen;

- kravene for å si opp avtalen dersom avtalen har en varighet på mer enn ett år eller er på ubestemt tid;

 1. Ved en langsiktig transaksjon gjelder bestemmelsen i forrige ledd kun for første levering.

Artikkel 6 - Angrerett ved levering av produkter:

 1. Ved kjøp av produkter har forbrukeren mulighet til å heve avtalen uten begrunnelse i løpet av en periode på 14 dager. Denne avkjølingsperioden starter dagen etter mottak av produktet av forbrukeren eller en tidligere utpekt av forbrukeren og entreprenøren annonsert representant.
 2. I angrefristen vil forbrukeren håndtere produktet og emballasjen med forsiktighet. Han vil kun pakke ut eller bruke produktet i den grad det er nødvendig for å vurdere om han ønsker å beholde produktet. Hvis han benytter angreretten, vil han returnere produktemballasjen til gründeren i samsvar med rimelige og klare instruksjoner gitt av gründeren.

Ved levering av tjenester:

 1. Ved levering av tjenester har forbrukeren mulighet til å heve avtalen uten begrunnelse i en periode på minst fjorten dager fra avtaleinngåelsen.
 2. For å benytte seg av angreretten, vil forbrukeren fokusere på rimelige og klare instruksjoner gitt av gründeren i tilbudet og/eller senest ved levering.

Artikkel 7 - Kostnader ved tilbaketrekking

 1. Dersom forbrukeren benytter seg av sin angrerett, er han ansvarlig for maksimalt kostnadene ved returforsendelse og eventuelle håndteringskostnader.
 2. Hvis forbrukeren har betalt et beløp, vil gründeren refundere dette beløpet så snart som mulig, men senest 30 dager etter retur eller tilbaketrekking. Artikkel 8 - Utelukkelse av angrerett
 3. Den næringsdrivende kan utelukke at forbrukeren har angrerett så langt dette er fastsatt i paragraf 2 og 3. Utelukkelsen av angreretten er kun gyldig dersom næringsdrivende har tydelig angitt dette i tilbudet, eller i det minste i god tid før avtaleinngåelse.
 4. Utelukkelse av angreretten er bare mulig for produkter - som er opprettet av gründeren i samsvar med spesifikasjonene til forbrukeren;

- Det er helt klart personlig;

- Som ikke kan returneres på grunn av deres natur;

- Det ødelegger eller eldes raskt;

- hvis pris er gjenstand for svingninger på finansmarkedet som gründeren ikke har noen innflytelse over;

- For individuelle aviser og magasiner;

- for lyd- og videoopptak og dataprogramvare som forbrukeren har brutt forseglingen av.

 1. Utelukkelse av angreretten er kun mulig for tjenester

- vedrørende overnatting, transport, restaurantvirksomhet eller fritidsaktiviteter som skal utføres på en bestemt dato eller i en viss periode;

- hvor leveringen har startet med uttrykkelig godkjenning fra forbrukeren, før refleksjonsperioden er utløpt;

- vedrørende tipping og lotteri.

Artikkel 9 - Prisen

 1. I gyldighetsperioden nevnt i tilbudet vil prisene på produktene og/eller tjenestene som tilbys ikke økes, med unntak av prisendringer som følge av endringer i mva-satser.
 2. I motsetning til forrige ledd kan entreprenøren tilby produkter eller tjenester hvis priser er gjenstand for svingninger i finansmarkedet som er utenfor næringsdrivendes kontroll, til variable priser. Tilbudet skal angi denne koblingen med svingninger og at eventuelle priser som er nevnt er veiledende priser.
 3. Prisøkninger innen 3 måneder etter avtaleinngåelse er kun tillatt dersom de er et resultat av lovbestemmelser eller bestemmelser.
 4. Prisøkninger fra 3 måneder etter avtaleinngåelsen er kun tillatt dersom gründeren har fastsatt det og:

- de er et resultat av lovbestemte forskrifter eller bestemmelser; eller

- forbrukeren har rett til å heve avtalen den dagen prisøkningen trer i kraft.

 1. Prisene nevnt i tilbudet av produkter eller tjenester inkluderer mva.

Artikkel 10 - Samsvar og garanti

 1. Entreprenøren garanterer at produktene og/eller tjenestene oppfyller avtalen, spesifikasjonene som er oppført i tilbudet, de rimelige kravene til pålitelighet og/eller brukervennlighet og på datoen for inngåelsen av avtalen eksisterende lovbestemmelser og/eller offentlige forskrifter. Dersom det er avtalt, garanterer gründeren også at produktet er egnet til annet enn vanlig bruk.
 2. En garanti gitt av gründeren, produsenten eller importøren påvirker ikke de juridiske rettighetene og kravene som forbrukeren, basert på avtalen, kan gjøre gjeldende overfor gründeren.

Artikkel 11 - Levering og gjennomføring

 1. Entreprenøren vil utvise størst mulig forsiktighet ved mottak og implementering av bestillinger av produkter og ved vurdering av søknader om levering av tjenester.
 2. Leveringssted er adressen som forbrukeren har oppgitt til selskapet.
 3. Med forbehold om det som er angitt i artikkel 4 i disse generelle vilkårene, skal selskapet utføre aksepterte bestillinger med passende hastighet, men minst innen 30 dager med mindre en lengre leveringstid er avtalt. Dersom leveringen er forsinket, eller dersom en ordre ikke kan fylles eller kun kan fylles delvis, skal Forbrukeren informeres om dette innen 30 dager etter at bestillingen ble lagt inn. Forbrukeren har i så fall rett til å oppløse avtalen vederlagsfritt og rett til eventuell erstatning.
 4. I tilfelle oppløsning i samsvar med forrige avsnitt, skal gründeren returnere beløpet betalt av forbrukeren så snart som mulig, men senest innen 30 dager etter oppløsning.
 5. Hvis levering av et bestilt produkt viser seg å være umulig, skal gründeren gjøre en innsats for å gi en erstatningsartikkel. At en erstatningsartikkel blir levert vil bli kommunisert på en klar og forståelig måte, senest ved levering. Angreretten kan ikke utelukkes med erstatningsartikler. Kostnadene for eventuell returforsendelse og håndtering skal dekkes av forbrukeren.
 6. Risikoen for skade og/eller tap av produkter ligger hos gründeren frem til leveringstidspunktet til forbrukeren eller en representant utpekt på forhånd og kunngjort til gründeren, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

Artikkel 12 - Varighetstransaksjoner: varighet, oppsigelse og fornyelse

Avslutning

 1. Forbrukeren kan si opp en avtale som er inngått på ubestemt tid, som strekker seg til regelmessig levering av tjenester, til enhver tid, med forbehold om avtalte oppsigelsesregler og et varsel på inntil en måned.
 2. Forbrukeren kan avtale for en bestemt periode og som strekker seg til den vanlige leveringen av tjenester, når som helst ved slutten av den fastsatte perioden si opp gjeldende oppsigelsesregler og et varsel som ikke overstiger en måned.
 3. Forbrukeren kan si opp avtalene nevnt i de foregående ledd

- avslutte dem til enhver tid og ikke være begrenset til oppsigelse på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;

- i det minste avslutte dem på samme måte som de ble konkludert av ham;

- alltid si opp dem med samme oppsigelsesfrist som gründeren har fastsatt for seg selv.

Utvidelse

En avtale som er inngått for et bestemt tidsrom og som strekker seg til regelmessig tjenesteyting, kan ikke stilltiende forlenges eller fornyes for et bestemt tidsrom. En tidsbestemt avtale som er inngått om regelmessig levering av dags- eller ukeaviser eller magasiner kan, med avvik fra foregående ledd, stilltiende forlenges med inntil tre måneder, dersom forbrukeren har rett til å si opp denne utvidede avtalen kl. utløpet av forlengelsen med en oppsigelsesfrist som ikke overstiger en måned.

En tidsbestemt avtale som er inngått om regelmessig levering av tjenester kan bare automatisk forlenges på ubestemt tid dersom forbrukeren til enhver tid har rett til å si opp, med en oppsigelsesfrist som ikke overstiger en måned og en periode som ikke overstiger tre måneder dersom kontrakten skal regelmessig levere dags- eller ukeaviser eller magasiner, men mindre enn én gang i måneden.

Varighet

Dersom en kontrakt varer mer enn ett år, kan forbrukeren etter ett år når som helst si opp med et varsel på inntil en måned, med mindre rimeligheten og rimeligheten motsetter seg oppsigelsen før utløpet av den avtalte perioden.

Artikkel 13 - Betaling

 1. Så langt ingen annen dato er avtalt, skal beløp som skal betales av forbrukeren betales innen 14 dager etter starten av refleksjonsperioden, som nevnt i artikkel 6 nr. 1. Ved avtale om levering av en tjeneste, denne perioden starter etter at forbrukeren har mottatt bekreftelsen på avtalen.
 2. Forbrukeren har plikt til å informere gründeren umiddelbart om eventuelle unøyaktigheter i betalingsopplysningene som er oppgitt eller nevnt.
 3. Ved manglende betaling fra forbrukerens side, og underlagt juridiske begrensninger, har gründeren rett til å belaste forbrukeren for forhåndsbestemte rimelige kostnader.
 4. "Betaling skal skje til Nutrifoodz innen fastsatt betalingstermin. Betalingsterminen er en fatal term. Ved forsinket betaling vil kunden derfor være i mislighold uten at det kreves misligholdsvarsel og Nutrifoodz vil være berettiget til å belaste lovpålagte betalinger. kommersielle renter (hvor en del av en måned vil regnes som en hel måned) på månedsbasis fra fakturaens forfallsdato. I tillegg har Nutrifoodz rett til å belaste kunden utenrettslige inkassokostnader etter loven, som utgjør minimum pr. 15 % av hovedbeløpet med minimum 40 euro for forbrukere og 75 euro for bedrifter. Nutrifoodz har også rett til å overføre kravet til tredjepart. Da vil også bestemmelsene ovenfor med hensyn til Nutrifoodz bli overført til tredjeparten som kravet overføres til."

Artikkel 14 – Klageprosedyre

 1. Entreprenøren har en tilstrekkelig publisert klageprosedyre og behandler klagen i samsvar med denne klageprosedyren.
 2. Klager på gjennomføringen av avtalen må sendes til gründeren innen rimelig tid, fullstendig og tydelig beskrevet, etter at forbrukeren har funnet manglene.
 3. Klager sendt til gründeren skal besvares innen en periode på 14 dager, regnet fra datoen for mottak. Dersom en klage krever en påregnelig lengre behandlingstid, vil gründeren svare innen fristen på 14 dager med en kvitteringsmelding og en indikasjon på når forbrukeren kan forvente et mer detaljert svar.

Personvernerklæring Nutrifoodz

 1. Nutrifoodz

Følgende personvernerklæring forklarer hvilke personopplysninger Nutrifoodz samler inn og hvordan Nutrifoodz håndterer dette. I tillegg forklarer denne personvernerklæringen hvilke rettigheter du har i forbindelse med databeskyttelse og hvordan du kan utøve disse. Ved å besøke nettsiden vår eller kjøpe våre tjenester godtar du vår personvernpolicy, som du finner nedenfor. Vennligst les den nøye.

 1. Datakontrollør

Nutrifoodz er (til syvende og sist) ansvarlig for behandlingen av personopplysninger vi samler inn. Vi samler inn personopplysninger når du bruker Nutrifoodz, eller når du registrerer deg for Nutrifoodz eller besøker nettstedet vårt.

 1. Databehandling

Nutrifoodz samler inn og behandler informasjon knyttet til forbrukere og besøkende på denne nettsiden. Hvilke data vi samler inn avhenger av tjenesten du bruker.

3.1 Data du gir oss

Du gir oss personopplysninger når du:

- Legg inn en bestilling i vår nettbutikk;

- dele data med oss ​​på annen måte, enten direkte eller indirekte.

Disse dataene består av:

- Personopplysninger: navn, e-postadresse, postadresse, fødselsdato, telefonnummer.

- Betalingsinformasjon: fakturainformasjon.

3.2 Data vi samler inn når du bruker Nutrifoodz betalingsmetode. Når du bruker betalingsmetoden vår kan vi samle inn følgende informasjon fra deg:

- Bestillingsinformasjon som produktnavn;

- Historisk informasjon som ordrehistorikk;

- IP adresse;

- Enhets-IDer og annen enhetsinformasjon som nettleser, operativsystem;

- Kilde til datainnsamling som nettleser, mobilnettleser, applikasjon;

- geografisk informasjon.

Hvert besøk i Nutrifoodz-miljøet blir automatisk registrert. Vi samler inn følgende informasjon (heretter kalt "annen informasjon"):

- Dato og klokkeslett for ditt besøk på Nutrifoodz-nettstedet;

- Nettstedet hvor du kom til Nutrifoodz-miljøet;

Til dette bruker vi informasjonskapsler.

Informasjonen du deler med oss, samt informasjonen om din bestilling og din økonomiske informasjon, er nødvendig for å tilby betalingsmetoden Nutrifoodz. Den øvrige informasjonen er nødvendig for andre formål, som er forklart nedenfor.

 1. Formål med databruk garantert

Nutrifoodz behandler personopplysninger for formålene spesifisert nedenfor. Videre kan du se hvor lenge vi beholder visse data.

4.1 Formål

Administrasjon av betalinger og relasjonshåndtering:

 1. For å administrere betalinger og kundedata. Gjennomføring av betalingsavtale (art. 8 b AVG)

Vi trenger dine data for å inngå en betalingsavtale med deg og for å yte tjenesten vår. Oppbevaringstid: 7 år.

Generell:

 1. For å overholde gjeldende direktiver og lovverk, slik som lov om forebygging av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme.

For å overholde en juridisk forpliktelse (art. 8 c AVG) oppbevaringsperiode: Avhengig av relevant lovgivning

 1. For å administrere tjenestene til Nutrifoodz og for interne prosesser.

Gjennomføring av betalingsavtale (art. 8 b AVG)

Oppbevaringstid: 7 år.

4.2 Automatisert beslutning

Hvis du ikke er en kjent kunde for oss, vil vi bruke dataene dine til å utføre en automatisert sanntidsrisikovurdering gjennom Klarna eller Afterpay, for å få innsikt i betalingsverdigheten din. Hvis du er en kjent kunde, avgjør vi om forespørselen din om etterbetaling vil bli akseptert basert på bestillingshistorikken din. Klarna / Afterpay vil gjøre dette basert på klassifiseringer som "rimelig kjent kunde" og "gjentatt kunde".

4.3 Forbedring Nutrifoodz nettsted

Din informasjon kan brukes til identifikasjon av brukere og for å gjøre Nutrifoodz-nettstedet mer personlig, interaktivt og brukervennlig. I tillegg kan informasjonen din bli brukt til å svare på spørsmålene dine, sikre datasikkerhet og forhindre misbruk av nettstedet.

4.4 Kundekontakt

Dine data kan bli brukt til kundekontakt, for eksempel å sende varsler om våre tjenester og kontakte deg for kundeserviceformål.

 1. Databehandling utenfor EU

Nutrifoodz behandler (eller sender) ikke personopplysninger utenfor EU. I de situasjoner hvor dette er nødvendig, sørger Nutrifoodz for at det iverksettes hensiktsmessige tiltak for å garantere samme personvern som innenfor EU. Et eksempel på disse tiltakene er ytterligere kontraktsmessige avtaler om konfidensialitet og anvendelighet av europeisk lovgivning. Du kan be om en kopi av disse tilleggsavtalene via support@Nutrifoodz.co. Denne e-postadressen administreres av de to databeskyttelsesansvarlige til Nutrifoodz.

 1. Hvilke rettigheter har du?

Inspeksjon: Du har rett til å inspisere personopplysningene Nutrifoodz har om deg.

Rettelse: Vi sikrer at informasjonen Nutrifoodz har om deg er korrekt og oppdatert. Du kan be oss om å endre eller fjerne informasjon når noe i dataene dine ikke er korrekte.

Sletting: du har rett til å be om sletting av dataene dine. Vi er ikke alltid i stand til å slette dataene dine umiddelbart på grunn av juridiske oppbevaringsperioder eller gjennomføring av betalingsavtalen.

Innsigelse: du har rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger dersom du mener at dette er gjort feil eller urettferdig. Dette kan gjøres ved å sende en e-post til support@Nutrifoodz.co.

Tilbaketrekking av samtykke: Når vi behandler personopplysninger på grunnlag av ditt samtykke, for eksempel nyhetsbrevet, har du rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst. Dette kan du gjøre gjennom nettsiden vår, nederst i nyhetsbrevet eller ved å sende en e-post til support@Nutrifoodz.co.

Dataportabilitet: hvis dine personopplysninger automatisk behandles for gjennomføring av en avtale, har du rett til å be om et lesbart format for overføring til en annen part.

Klager: Du kan sende inn en databeskyttelsesklage til support@Nutrifoodz.co eller til myndigheten på https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

 1. Hvem deler vi dataene dine med?

Nutrifoodz benytter seg av profesjonelle markedsaktører som legger til rette for Nutrifoodz med å sende betalingsoppgaver og tilbud. Spørsmål om disse profesjonelle markedsaktørene og deres måte å behandle data på kan stilles til Nutrifoodz via support@Nutrifoodz.co.

Videre kan data deles med myndighetene dersom loven krever det. Dette gjør vi imidlertid kun hvis det er påvist at dette er en forpliktelse. Når vi deler dine data med tredjepartene som for eksempel tar seg av vår fakturering, tar vi alle juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at dataene dine er nøye beskyttet når de overføres til disse partene.

Nutrifoodz selger ikke personlig informasjon til tredjeparter. I tillegg vil vi ikke sende dataene dine til tredjeparter for direkte markedsføring, fjernsalg eller markedsundersøkelsesformål, med mindre du har gitt oss tillatelse til det.

 1. Hvordan sikrer Nutrifoodz dataene dine?

Nutrifoodz tar passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dataene dine mot uautorisert tilgang, overføring, ødeleggelse eller annen uautorisert behandling. Sikkerhetstiltakene inkluderer brannmurer, kryptering, bruk av sikre IT-miljøer, tilgangskontroll, opplæring av ansatte som jobber med dine data og nøye utvelgelse av tredjeparter som skal behandle personopplysninger for oss. I tillegg er tilgangen til informasjonen din begrenset til Nutrifoodz-ansatte som trenger informasjonen din for å utføre sine oppgaver.

 1. Andre nettsteder

Vår nettside kan inneholde lenker til andre nettsteder. Nutrifoodz er ikke ansvarlig for personvernerklæringen eller innholdet på disse nettsidene. Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen og de generelle betingelsene for disse nettsidene før du bruker dem.

 1. Bruk av informasjonskapsler og lignende sporingsteknologi

Informasjonskapsler er små filer som lagres midlertidig i brukerens nettleserbuffer når du besøker et nettsted. Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for å samle inn statistiske data om bruken av nettstedet vårt og for å gjøre nettstedet vårt mer brukervennlig. Hvis du ikke ønsker informasjonskapsler på datamaskinen din, kan du blokkere bruken av dem via nettleserinnstillingene. Vær oppmerksom på at enkelte funksjoner på nettstedet kun vil fungere hvis du tillater informasjonskapsler.

Du kan også slette informasjonskapsler fra nettleserloggen din. Ved å slette informasjonskapsler med jevne mellomrom kan du endre brukerprofilen som er bygget opp. Sletting av informasjonskapsler stopper imidlertid ikke datainnsamlingen, det fjerner kun profilen basert på forrige nettleserhistorikk.

 1. Endringer i personvernerklæringen

Nutrifoodz gjør stadig forbedringer på nettsiden og betalingsmetoden. Av denne grunn forbeholder Nutrifoodz seg retten til å endre sin personvernerklæring ved å legge ut endringene på sin nettside. Endringer kan også gjøres på grunn av endringer i personvernforordningen, andre forskrifter eller rettspraksis om emnet. Vi anbefaler deg å sjekke innholdet i personvernerklæringen regelmessig.

 1. Spørsmål om databeskyttelse

På forespørsel kan du få tilgang til dine personopplysninger, få dem endret eller slettet. Nutrifoodz har to databeskyttelsesansvarlige som jobber hver dag for å beskytte dataene dine. Har du spørsmål om personvernerklæringen eller beskyttelsen av personopplysninger i Nutrifoodz? Ta så kontakt med info@Nutrifoodz.co.

Den siste endringen i denne personvernerklæringen fant sted 30. mars 2022.

Komme tilbake

Returpolicy for Nutrifoodz

Ved mottak har du 14 dager på deg til å bestemme om du vil beholde produktet.

Når de 14 dagene har gått, er salget stengt og endelig. Hvis du ikke ønsker å bruke produktet, kan du returnere resten innen 14 dager etter mottak til returadressen nedenfor.

Vennligst oppgi ALLTID:
1) ditt fulle navn,
2) adresseopplysningene dine,
3) fakturaen/ordrenummeret

RETURADRESSE NEDERLAND
Nutrifoodz
Postboks 3032
1270EA Huizen
Nederland

RETURADRESSE BELGIA
Nutrifoodz
Delft 23 - enhet 6
2390 Malle
Belgia

RReturforsendelse vennligst via Post.nl track&trace service (NL) / Bpost - rekommandert post (BE). Returen av den leverte bestillingen skjer helt for kundens regning og risiko.

Vennligst oppgi din fullstendige adresse på pakken som avsender når du returnerer pakken. Hvis vi ikke mottar dette riktig, kan vi ikke behandle returen din.

Ta vare på returbeviset for rask behandling. Så snart du kan vise oss returbeviset eller har gitt oss strekkoden, vil vi justere eller kansellere bestillingen deretter.

Har du noen spørsmål?

Vår støtteavdeling er tilgjengelig 24 timer i døgnet på support@nutrifoodz.co. Telefonstøtte er tilgjengelig på mandager og onsdager fra 10.00 til 12.00 på +31208946383 og via chat er vi tilgjengelige på vår nettside: https://shop.nutrifoodz.co/.

Min konto

Hvor finner jeg kontoen min?

Du finner oversikten over bestillingene dine på kontoen din. Logg inn på kontoen din.

Hvor finner jeg abonnementet mitt?

Hvis du har valgt et Nutrifoodz-abonnement, kan du administrere leveransene dine via denne lenken .

Kontakt oss

Help Image
Benefits Icon
Gratis levering

Du får gratis frakt på alle bestillingene dine.

Benefits Icon
Regrønn revolusjon

Sammen har vi allerede ombygd mer enn 5 000 000 m²!

Benefits Icon
100 000+ kunder

Oppdag alle fordelene som så mange Nutrians fantasere om.

Benefits Icon
Enkel å returnere

Ikke tilfredsstilt? Du kan returnere bestillingen din raskt og enkelt!

Your location is set to
Or switch countries